Jump to content
Acasă Staff Quizzes Downloads Teamspeak 3
Sign in to follow this  
jxN # J u m p

Tutoriale HTML - Charset

Recommended Posts

Pentru a afișa corect o pagină HTML, un browser web trebuie să știe ce set de caractere să folosească.

Ce este codarea caracterelor?
ASCII a fost primul standard de codare a caracterelor (numit și set de caractere). ASCII a definit 128 de caractere alfanumerice diferite care pot fi utilizate pe internet: numere (0-9), litere engleze (A-Z) și unele caractere speciale, cum ar fi! $ + - () @ <>.

ISO-8859-1 a fost setul de caractere implicit pentru HTML 4. Acest set de caractere a acceptat 256 de coduri de caractere diferite.

ANSI (Windows-1252) a fost setul de caractere Windows original. ANSI este identic cu ISO-8859-1, cu excepția faptului că ANSI are 32 de caractere suplimentare.

Deoarece ANSI și ISO-8859-1 erau atât de limitate, HTML 4 a acceptat și UTF-8.

UTF-8 (Unicode) acoperă aproape toate caracterele și simbolurile din lume.

Setul de caractere implicit pentru HTML5 este UTF-8.

Atributul de caractere HTML
Pentru a afișa corect o pagină HTML, un browser web trebuie să cunoască setul de caractere utilizat în pagină.

Acest lucru este specificat în eticheta <meta>:

 

<meta charset = "UTF-8">
Dacă un browser detectează ISO-8859-1 într-o pagină web, acesta este implicit în ANSI.

Diferențele dintre seturile de caractere
Următorul tabel afișează diferențele dintre seturile de caractere descrise mai sus:

Numb ASCII ANSI 8859 UTF-8 Descriere
32 spațiu
33! ! ! ! Semnul exclamarii
34 "" "" ghilimel
35 # # # # # semn de număr
36 USD $ semn dolar
37%%%% procente semn
38 & & & & ampersand
39 „“ „“ apostrof
40 ((((paranteza stângă)
41)))) paranteză corectă
42 * * * * asterisc
43 + + + + plus semn
44,,,, virgulă
45 - - - - cratimă-minus
46. . . . punct
47 / / / / solidus
48 0 0 0 0 cifre zero
49 1 1 1 1 cifră una
50 2 2 2 2 cifre două
51 3 3 3 3 cifre trei
52 4 4 4 4 cifre patru
53 5 5 5 5 cifre cinci
54 6 6 6 6 cifre șase
55 7 7 7 7 cifre șapte
56 8 8 8 8 cifre opt
57 9 9 9 9 cifre nouă
58:::: colon
59; ; ; ; punct şi virgulă
60 <<<<mai puțin decât semnul
61 = = = = semn egal
62>>>> semn mai mare decât semnul
63? ? ? ? semnul întrebării
64 @ @ @ @ comercial la
65 A A A O literă capitală latină A
66 B B B B Litera capitală latină B
67 C C C C Litera capitală latină C


68 D D D D Litera capitală latină D
69 E E E E Litera capitală latină E
70 F F F F Litera capitală latină F
71 G G G G Litera capitală latină G
72 H H H H Litera capitală latină H
73 I I I I Litera capitală latină I
74 J J J J Litera capitală latină J
75 K K K K K Litera capitală latină K
76 L L L L Litera capitală latină L
77 M M M M Litera capitală latină M
78 N N N N Litera capitală latină N
79 O O O O O literă capitală latină O
80 P P P P P Litera capitală latină P
81 Q Q Q Q Litera capitală latină Q
82 R R R R Litera capitală latină R
83 S S S S Litera capitală latină S
84 T T T T Litera capitală latină T
85 U U U U Litera capitală latină U
86 V V V V Litera capitală latină V
87 W W W W W literă capitală latină W
88 X X X X Litera majusculă X X
89 Y Y Y Y Litera capitală Y latină
90 Z Z Z Z Litera capitală latină Z
91 [[[[bracket pătrat stânga
92 \ \ \ \ invers solidus
93]]]] braț pătrat drept
94 ^ ^ ^ ^ accent circumflex
95 _ _ _ _ linie joasă
96 `` `` accent grav
97 a a a o scrisoare latină mică a
98 b b b b Litere mici latine b
99 c c c c Litera mică latină c
100 d d d d Litera mică latină d
101 e e e e scrisoare latină mică e
102 f f f f Litera mică latină f
103 g g g g Litera mică latină g
104 h h h h Litera mică h
105 i i i i i Latină literă mică i
106 j j j j latină mică literă j
107 k k k k Litera mică latină k
108 l l l l litera mică mică l
109 m m m m Litera mică latină m
110 n n n n Litera mică latină n
111 o o o o o scrisoare latină mică
112 p p p p p Litera mică latină p
113 q q q q literă mică latină q
114 r r r r latină mică literă r
115 s s s s scrisoare latină mică s
116 t t t t scrisoare latină mică t
117 u u u u scrisoare latină mică u
118 v v v v latină mică literă v
119 w w w w w scrisoare latină mică w
120 x x x x Litera mică latină x
121 y y y y Latină literă mică y
122 z z z z Litera mică latină z
123 {{{{bracket cret stânga
124 | | | | linie verticala
125}}}} brațul ondulat drept
126 ~ ~ ~ ~ tilda

127 DEL
128 € euro semn
129 NU SE UTILIZĂ
130 ′ un singur ghilimel scăzut cu 9
131 ƒ Litera mică latină f cu cârlig
132 „ghilimel dublu scăzut de 9
133 ... elipsă orizontală
134 † pumnal
135 ‡ pumnal dublu
136 ˆ accentul circumflex literă modificator
137 ‰ per semn de milă
138 Š Litera capitală latină S cu caron
139 ‹ghilimelă unghi cu punct stâng
140 ΠLigatura de capital latin OE
141 NU FOLOSITE
142 Ž Litera capitală latină Z cu caron
143 NU SE UTILIZĂ
144 NU FOLOSIT
145 'un singur ghilimel stânga
146 ”ghilimele unice dreapta
147 „a rămas ghilimel dublu
Ghilimel dublu de 148 ”dreapta
149 • glonț
150 - în liniuță
151 - em
152 ~ tilde mică
Semnul mărcii 153 ™
154 š Litere mici latine cu caron
155 ›ghilimelul unic cu punct dreapta
156 œ Ligatura mică latină oe
157 NU SE UTILIZĂ
158 ž Litera mică latină z cu caron
159 Ÿ Litera capitală latină Y cu diareeză
160 spațiu fără pauză
161 ¡¡marka de exclamație inversată
Semn 162 ¢ ¢ ¢ cent
163 lire sterline lire sterline
164 ¤ ¤ ¤ semn valutar
165 ¥ ¥ ¥ yen semn
166 ¦ ¦ ¦ bara spartă
167 § § § § semnul secțiunii
168 ¨ ¨ ¨ diareeză
169 © © © semn de copyright
170 ª ªª indicator feminin ordinal
171 «« «Ghilimele cu unghi dublu cu punct stâng
172 ¬ ¬ ¬ nu semnează
173 cratima moale
174 ® ® ® semn înregistrat
175 ¯ ¯ ¯ macron
176 ° ° ° semn semn
177 ± ± ± semn plus-minus
178 ² ² supraîmpărțire două
179 ³ ³ ³ superscript trei
Accent acut de 180 ´ ´ ´
Semn micro de 181 µ µ
182 ¶ ¶ ¶ semnal pilcrow
183 · · · punct mijlociu
184 ¸ ¸ ¸ cedilla
185 ¹ ¹ ¹ superscript unu
186 º º º Indicator ordinal masculin
187 »» »Ghilimel dublu unghi cu punct dreapta
188 ¼ ¼ ¼ fracție vulgară un sfert
189 ½ ½ ½ fracție vulgară o jumătate
190 ¾ ¾ ¾ fracție vulgară trei sferturi
191 ¿¿¿semn de întrebare inversat
192 À À À Litera capitală latină A cu mormânt
193 Á Á Á Litera capitală latină A cu acut
194 Â Litera capitală latină A cu circumflex
1955 literele majuscule A cu latină
196 Ä Ä Ä Litera capitală latină A cu diareeză
197 Å Å Å Litere majuscule A cu inel de mai sus
198 Æ Æ Æ Litera capitală latină AE
199 Ç Ç Ç Litera capitală latină C cu cedilă
200 È È È Litera capitală latină E cu mormânt
201 É É É Litera capitală latină E cu acut
202 Ê Ê Ê Litera capitală latină E cu circumflex
203 Ë Ë Ë Litera capitală latină E cu diareeză
204 Ì Ì Ì Litera capitală latină I cu mormânt
205 Í Í Í Litera capitală I latină cu acut
206 Î Î Î Litera capitală latină I cu circumflex
207 Ï Ï Ï Litera capitală I cu diareeză
208 Ð Ð Ð Litera capitală latină Eth


209 Ñ Ñ Ñ Litera capitală latină N cu tilde
210 Ò Ò Ò Litera capitală latină O cu mormânt
211 Ó Ó Ó Litera capitală latină O cu acut
212 Ô Ô Ô Litera capitală latină O cu circumflex
213 Õ Õ Õ Litera capitală latină O cu tilde
214 Ö Ö Ö Ö litere majuscule O cu diareeză
215 × × × semn de înmulțire
216 Ø Ø Ø Litera capitală latină O cu accident vascular cerebral
217 Ù Ù letter Litera capitală latină U cu mormânt
218 Ú Ú Ú Litera capitală latină U cu acut
219 Û Û Û Litera capitală latină U cu circumflex
220 Ü Ü Ü Litera capitală latină U cu diareeză
221 Ý Ý Ý Litera latină Y cu acut
222 Þ Þ Þ Litera capitală latină Thorn
223 ß ß ß Litere mici latine ascuțite s
224 à à à scrisoare mică latină a cu mormânt
225 á á á literă mică latină a cu acut
226 - Litera mică latină a cu circumflex
227 ã ã ã ã litere mici latine a cu tilde
228 ä ä ä Litera mică latină a cu diareeză
229 å å å Litera mică latină a cu inel de mai sus
230 æ æ æ scrisoare latină mică ae
231 ç ç ç Litera mică latină c cu cedilă
232 è è è scrisoare latină mică e cu mormânt
233 é é é literă mică latină e cu acut
234 ê ê ê Litera mică latină e cu circumflex
235 ë ë ë literă mică latină e cu diareeză
236 ì ì ì „Litera mică latină i cu mormânt
237 í í í Litera mică i latină cu acut
238 î î î Litera mică i latină cu circumflex
239 ï ï ï Litera mică latină i cu diareeză
240 ð ð ð Litera mică latină et
241 ñ ñ ñ Litera mică latină n cu tilde
242 ò ò ò latină mică literă o cu mormânt
243 ó ó ó - Litera mică latină o cu acut
244 ô ô ô literă mică latină o cu circumflex
245 õ õ õ Latină scrisoare mică o cu tilde
246 ö ö ö Litere mici latine o cu diareeză
247 ÷ ÷ ÷ semn de divizare


248 ø ø ø Litere mici latine o cu accident vascular cerebral
249 ù ù ù literă mică latină u cu mormânt
250 ú ú ú Litera mică latină u cu acut
251 û û û Litera mică latină cu circumflex
252 ü ü ü Litera mică latină u cu diareeză
253 ý ý ý literă mică y latină cu acut
254 þ þ þ Literă mică scrisoare latină
255 ÿ ÿ ÿ Litera mică latină y cu diareeză
Setul de caractere ASCII
ASCII folosește valorile de la 0 la 31 (și 127) pentru caracterele de control.

ASCII folosește valorile de la 32 la 126 pentru litere, cifre și simboluri.

ASCII nu utilizează valorile de la 128 la 255.

Setul de caractere ANSI (Windows-1252)
ANSI este identic cu ASCII pentru valorile de la 0 la 127.

ANSI are un set proprietar de caractere pentru valorile de la 128 la 159.

ANSI este identic cu UTF-8 pentru valorile de la 160 la 255.


Set de caractere ISO-8859-1
8859-1 este identic cu ASCII pentru valorile de la 0 la 127.

8859-1 nu folosește valorile de la 128 la 159.

8859-1 este identic cu UTF-8 pentru valorile de la 160 la 255.

Setul de caractere UTF-8
UTF-8 este identic cu ASCII pentru valorile de la 0 la 127.

UTF-8 nu folosește valorile de la 128 la 159.

UTF-8 este identic atât pentru ANSI, cât și pentru 8859-1 pentru valorile de la 160 la 255.

UTF-8 continuă de la valoarea 256 cu peste 10 000 de caractere diferite.

Pentru o privire mai atentă, studiază referința noastră completă de seturi de caractere HTML.

Regula CSS @charset
Puteți utiliza regula CSS @charset pentru a specifica codarea caracterelor utilizate într-o foaie de stil:

Exemplu
Setați codarea foii de stil la Unicode UTF-8:

@charset "UTF-8";

Share this post


Link to post
Share on other sites
lll
Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

Despre Noi

Suntem o comunitate cu domeniul NewMoon din 2018 dar cu o echipa Administrativă formată în anul 2012. Scopul nostru este să va readucem plăcerea de a va distra și de a întemeia noi prietenii.

 

Social Links

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.